Upplands Nämndemannaförening

Aktiviteter 2022

Tack för delatagande på  Ungdomscentrums föreläsningen, både på plats och digitalt.

Informationsgivande och intressanta frågor som lyftes.