Upplands Nämndemannaförening

Upplands nämndemannaförening 2023

Styrelsen

  • Ordförande

Johannes Fridenström

  • Vice ordförande

Anders Åresten

  • Sekreterare

Susanne Stambolidou-Tellebo

  • Kassör

Eva Enskär

  • Styrelseledamot

Kristina Paldanius Engström

  • Styrelseledamot

Leif Svensson

  • Styrelseledamot

Gertie Gambe

  • Ersättare

Susanne Brofall

  • Ersättare

Lena Borg

Aktivitetsansvariga

Ingen kontaktinformation finns tillgänglig.

Valberedning

Ingen kontaktinformation finns tillgänglig.

Endast för administratörer