Upplands Nämndemannaförening

Upplands nämndemannaförening 2024

Styrelsen

  • Ordförande

Leif Svensson

Tillförordnad
leif_g_a_svensson@telia.com
070-827 42 34
  • Vice ordförande

Anders Åresten

anders.aresten@telia.com
073-366 16 30
  • Sekreterare

Lena Borg

lenamariaborg@outlook.com
070-336 71 95
  • Kassör

Eva Enskär

eva@trifiden.se
  • Styrelseledamot

Kristina Paldanius Engström

kristina.paldanius@semeru.se
073-357 21 67
  • Styrelseledamot

Gertie Gambe

gertie.gambe@gmail.com
073-034 33 11

Aktivitetsansvariga

Ingen kontaktinformation finns tillgänglig.

Valberedning

Ingen kontaktinformation finns tillgänglig.

Endast för administratörer