Upplands Nämndemannaförening

Upplands nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Leif Svensson

  • Vice ordförande

Anders Åresten

  • Kassör

Eva Enskär

  • Sekreterare

Susanne Stambolidou-Tellebo

  • Ledamot

Agneta Lydig

  • Ledamot

Caroline Backlund

  • Ledamot

Ylva Jansson Graflin

  • Ersättare

Ellen Sonnenstein

  • Ersättare

Gertie Gambe

  • Ersättare

Erik Johansson

Aktivitetsansvariga

Ingen kontaktinformation finns tillgänglig.

Valberedning

Ingen kontaktinformation finns tillgänglig.