Upplands Nämndemannaförening

Arkiv

Arkiv

Aktiviteter 2022

Tack för delatagande på Ungdomscentrums föreläsningen, både på plats och digitalt. Informationsgivande och intressanta frågor som lyftes.
Arkiv

Årsmötet 2022

Kallelse, dagordning mm. Valberedningens förslag Protokoll
Arkiv

Vad vi gjort 2021

Utbildning För nämndemän, både nya och gamla. Visa dokument Webinarie NRF börjar året med en storsatsning på information om BARNKONVENTIONEN. Inbjudan riktar sig till NRF:s

Endast för administratörer