Upplands Nämndemannaförening

Bli medlem

Därför ska du vara med i UNMF/NRF!

 • Nämndemännens riksförbund representerar Sveriges nämndemän nationellt och internationellt.
 • NRF arbetar intensivt och oförtröttligt för bättre villkor för landets nämndemän.
 • NRF uppvaktar Justitiedepartementet, Riksdagens justitieutskott, Domstolsverket, Sveriges kommuner och regioner för att uppnå bättre villkor.
 • Ett höjt arvode landets nämndemän är centralt i NRFs arbete. Dagens låga arvode måste snart vara historia.
 • NRF utgör en viktig remissinstans i det rättsliga Sverige.
 • NRF är representerat i landets överklagandenämnd där vi tillvaratar nämndemännens intressen.
 • NRF möter media av alla slag.
 • Ju fler som är med i Nämndemännens Riksförbund – desto starkare nämndemännens sak i landet.
 • NRF erbjuder sina medlemmar förmånlig försäkringsservice med självrisk eliminering för vissa typer av olyckor.
 • NRF arbetar för att förbättra våra villkor. Därför anser vi att det är osolidariskt att stå utanför NRF och låta övriga nämndemän ta det ideologiska och ekonomiska ansvaret för nämndemännens framtid.
 • Hotet mot nämndemännen i Sverige är inte över! Vi behöver arbeta tillsammans och engagera fler nämndemän i föreningsarbetet. Vi behöver fler betalande medlemmar!

 

Jag vill därför uppmana dig som är nämndeman i Uppsala Tingsrätt eller Förvaltningsrätten, att redan nu anmäla dig som medlem.

Leif Svensson
Ordförande Upplands Nämndemannaförening

Endast för administratörer