Upplands Nämndemannaförening

Evenemang under 2024

Vi har under 2024 nedanstående program.

Anmäl dig gärna till email hidden; JavaScript is required eller ring på 070-4699344.

Vårens program

25 april:                 Brottsofferjouren besöker oss

14 Maj:                  Vi besöker Åklagarmyndigheten som presentar sig och hur de

                               arbetar

12 Juni:                Vi besöker en advokatbyrå som presenterar sig och hur de arbetar

                               inför en rättegång

Höstens program – hittills:

Grova brott           Vi besöker polisen för att få veta mer om hur de arbetar med dessa

                               frågor

Bevisvärdering    Forskare besöker oss och berättar om hur bevisen kan hanteras i en

                               rättegång

Även öppna medlemsmöten planeras.

Endast för administratörer