Upplands Nämndemannaförening

Årsmötet 2021

Kallelse Dagordning Verksamhetsberättelse 2018 Balans & Resultaträkning 2020 Revisionsberättelse 2020 Protokoll

Årsmötet 2019

Kallelse Verksamhetsberättelse 2018 Revisionsberättelse Protokoll

Årsmötet 2017

Verksamhetsberättelse Styrelsen för Uppsala nämndemannaförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2016. Styrelse Ordförande Gunnar Salomonsson Vice ordförande Lars-Olof Bäckman Sekreterare Eva Enskär Kassör Ella Britt Hanslöf Ledamot Lars-Åke Nygren […]

Endast för administratörer