Upplands Nämndemannaförening

Senast föregående Evenemang

Besök på advokatbyrå

Vi besöker en advokatbyrå som presenterar sig och hur de arbetar inför en rättegång

Åklagarmyndigheten

Vi besöker Åklagarmyndigheten som presentar sig och hur de arbetar

Endast för administratörer