Upplands Nämndemannaförening

Aktuellt

Utbildningsenkät

Styrelsen vill på intet sätt utbilda nämndemännen till jurister, men vi ser fördelar med att underlätta kommunikationen med domarna genom att öka kunskapen och förståelsen för de begrepp som används i domstolen. Vi fortsätter med detta arbete när Corona blir lite lugnare.

En ledamot har gjort en enkät om utbildningsönskemål för nämndemän kopplat till ett förslag till utbildningsplan. Styrelsen har inte antagit förslaget till utbildningsplan och ligger inte bakom och har inte utformat enkäten. Enkäten har dessutom en svarsfrekvens om ca 20% varför resultatet inte ska tillmätas någon större statistisk relevans. Bortfallsanalys saknas. Enkäten får ses som ett arbetsmaterial i vårt pågående styrelsearbete.

DEBATT

Rapport

Leif Svensson har varit på Nämndemännens Riksförbunds Ordförandekonferens 2019
 

Nämndemän!

Den 5 oktober höll NRF en ordförandekonferens i Stockholm. Ca 50 föreningar av 54 var representerade.

Styrelsen för NRF hade lagt ner ett gediget arbete på planläggningen av konferensen.

NRF’s ordförande Linda von Beetzen öppningstalade.

Temat för konferensen var ersättningsnivån för nämndemän, säkerhet och vårt ”varumärke” samt problemet vi har med allt för få anslutna nämndemän. Av totalt 8500 nämndemän är endast lite drygt 2000 anslutna. Det är av stor vikt för vårt varumärke att vi lyckas bättre med rekryteringen framöver. NRF har nu börjat ett samarbete med TCO. Det innebär att vi kan utnyttja den erfarenhet och tyngd som finns där, i just de för oss viktigaste frågorna.

Roine Hangvar kom med en utmaning att skriva en motion till våra kommunpolitiker eller till våra ledamöter i Sveriges Riksdag. Titta på Roines presentation så får du kanske några idéer.

Till er som är medlemmar vill jag rikta en uppmaning om att hjälpa till i rekryteringsarbetet. Det är mycket viktigt att vi blir fler och får större tyngd, både när det handlar om förhandling med DV om ersättningsnivån och att vi skapar ett starkare varumärke.

NRF är remissorgan gentemot Domstolsverket, regering och riksdag i frågor som berör Sveriges rättsväsen.

NRF och lokalföreningarna står inför utmaningar!

Leif Svensson

Ordf. Upplands Nämndemannaförening

Vi fick en fråga:

Kalender :

23 januari besökte vi Åklagarmyndigheten

Klockan 15:00 träffas vi utanför Åklagarmyndigheten i Uppsala som ju finns i polishuset.

Vi får bl.a. lära oss mer om förundersökningar och att väcka åtal.

Sedan kom Corona, och mycket förändrades för oss alla. Vi måste därför skjuta upp våra möten och aktiviteter tills vidare.

Torsdagen den 23 april 2020

Hade vi möjlighet att deltaga i  NRF’s webbsändning

”Lärdomar från hela världen om att hantera domstolar i en pandemi”

Nämndemannens dag firades den 11 maj

Vi var välkomna att titta och lyssna på Nämndemännens Riksförbund, NRF's Förbundsstämma lördagen den 15 augusti 2020

Måndag 5 oktober

ZOOM: Måndag 5 oktober kl 16 30-18 00 föreläste docent Malin Thunberg Schunke på temat Internationell Straffrätt med rubriken ”Från åklagare till deckarförfattare”

NRF 40 år den 9 november

ZOOM: 9 november 2020 kl.18.00-19 webbinarium (seminarium/föreläsning via internet med ensamrätt för NRF:s medlemmar) ”I Rättvisan tjänst”med advokat Johan Eriksson

I samband med att NRF firar 40-årsjubileum den 9 november, vill Nämndemännens Riksförbund med detta ärofyllda pris lansera och påbörja processen för att utse ”årets nämndeman”.

Torsdagen den 10 december

ALLA NÄMNDEMÄN INBJUDS till webbinarium på Zoom med Rikspolischef Anders Thornberg ”Utmaningarna för svensk polis” torsdagen den 10 december kl. 18:00-19:30

Endast för administratörer