Upplands Nämndemannaförening

Utbildning

För nämndemän, både nya och gamla. Visa dokument

Webinarie

NRF börjar året med en storsatsning på information om BARNKONVENTIONEN.

Inbjudan riktar sig till NRF:s medlemmar och omfattar fem Zoom webinarier med start torsdag 28 januari och avslutning torsdagen 6 maj. Bland utbildarna märks UNICEF och Ecpat.

Debatt

Julbord

Webbinarium om utsatthet

Välkommen till webbinarium om utsatthet på landsbygden 22/2!

Utanför tingsrätten – Smedsgränd 22

Årets nämndeman firades torsdag 3 juni kl 12:00

Anders Åresten utnämnd till Årets nämndeman av Nämndemännens Riksförbund.

Förbundsstyrelsen har utsett Anders Åresten, Upplands Nämndemannaförening till Årets nämndeman. Anders är både nämndeman och ledamot i nämndemannaföreningen i Upplands styrelse. Han har en gedigen och professionell erfarenhet och han håller etiken högt. Han är en god lyssnare och han har ett stort engagemang för sina uppdrag. Han har ensamt rekryterat 30 – 40 medlemmar till föreningen.


Utdelningen av utmärkelsen skulle göras av förbundsordförande Stefan Blomquist och äga rum vid en ceremoni i Uppsala på nämndemännens dag den 11 maj, men pga sjukdom senarelades utdelningen av denna utmärkelse tills 3 juni.

Kalender:

28 Januari

Föreläsning ”Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning”

25 Februari

Föreläsning ”Fortsättning: Barnkonventionens grunder och grundprinciper samt barnkonventionen som lag och tillämpning.”

30 Mars

Föreläsning: ”Barns utsatthet utifrån övergrepp och sexualitet, terminologi, exploatering och Internet”

14 April

Föreläsning: ”Heder och barns utsatthet.”

6 Maj

Föreläsning: ”Barns rättigheter och föräldrars rättigheter. Hur förhåller de sig till varandra i t.ex. vårdnadsfrågor och beslut om omhändertagande? Barn som utsätts för våld samt deras rättigheter och möjligheter till skydd.”

6 Maj

Årsmöte.

11 Maj

NÄMNDEMÄNNENS DAG med gratulering av  ”Året Nämndeman” samt webb-föreläsning av Jens Lapidus.

3 Juni

Nu blev Anders Åresten firad.

29 November

Julbord

Endast för administratörer